Menu

Republikanerne

Direktedemokrati

Program

REPUBLIKANERNE

 

1    Vi vil Fjerne alle bomringer.  Bare ca 10 % av alle bompenger går til staten og vei.  Resten er til drift og utbytte til eiere. Altså ei plyndring av veifarende totalt uten seriøst grunnlag. Republikanerne vil stanse dette. Og fjerne alle disse overvåkingsstasjonene over trafikken

2    Vi vil Fjerne alle CO2 avgifter. Vi vet at CO2 ikke påvirker klimautviklinga   og vil derfor stanse dette enorme tyveriet fra FN umiddelbart

3    Vi vil fjerne moms fra Norsk mat. Vi mener at staten ikke skal legge avgifter på Norskprodusert mat. Det virker ødeleggende både på produksjon selvforsyningsgraden og husholdningsøkonomien.

4    Vi vil stanse bidrag til diktaturstater.  Stater som styres ved diktatur skal ikke støttes til å beholde diktaturet av Norsk bistand

5    Vi vil gjenopprette Norsk selvstendighet.  Vi vil trekke Norge fra alle internasjonale avtaler som begrenser Norges selvstendighet.  Herunder EØS Schengen Barcelona Marrakech Paris FN og Acer.   Og vi vil ta tilbake kontrollen over Norges bank og finanstilsyn.

6  Vi vil innføre forbud mot Islam.  Så å si hele koran alle hadit og sharialovene er allerede forbudt etter Norsk lov Vår grunnlov og de Internasjonale menneskerettighetene.


7  Allikevel tillater våre politikere vårt rettsvesen og politiet at denne kriminelle ideologien får bre seg utover Norge.  Et generelt forbud vil ikke gi rom for dette videre.

8    Vi vil øke Norges sjølforsyningsgrad. For å sikre Norges framtid og sikkerhet, må vi ikke være så avhengig av importert mat.


9    Vi vil sikre ytringsfriheta.  Vi ser stadige grep fra vår politiske elite for å begrense ytringsfriheta slik den var i vår grunnlov § 100. Og kanskje også styrke den slik at ingen får mulighet til å stramme denne inn. Sensur er veien til diktatur.

 


10  Vi vil gi Norske husstander strøm til kostpris. Slik NVE inngikk konsesjon på opprinnelig, da de fikk monopol på vannkraft i Norge.

11. til dere som lurer på det, vi har inndekning på alle våre kostnader, vi er ikke et MDG parti