Menu

Republikanerne

Direktedemokrati

KIRKE

Gjeninnføring av statskirka

 

•Republikanerne vil gjenreise den Norske protestantiske kirke som statskirke igjen.
•Både fordi Kristendom er vår felles folkereligion, og fordi innføringa av religionsfrihet i Norge blei utført av vårt Storting uten å følge grunnlovens krav til ei slik endring av grunnlovens § 2.  i 1985
•Denne endringa skal derfor kjennes ugyldig og tilbakeføres til tidligere paragraf – tekst.
•For 2017 blei det opplyst at 73 % av alle nyfødte barn blei døpt i den Norske kirka.
•Så dette punktet er også i samsvar med et stort flertall av Norges befolkning, sett i forhold til vår formålsparagraf punkt nummer 5.

Og på denne bakgrunn vil vi vurdere tilskudd til alle andre religioner

 Og innføre obligatorisk rusmiddel test av stortingsrepresentanter,