Menu

Republikanerne

Direktedemokrati

FORBUD MOT ISLAM

 

•Mange stater har vedtatt å ikke anerkjenne Islam som en religion.


•De samler seg om begrepet.  « Islam er en totalitær politisk terrorideologi. «


•Islam er i all hovedsak allerede i strid med Norsk lov Norges grunnlov og de internasjonale menneskerettighetene.


•Her vises til Oppfordring til vold og trusler. Befalinger i Koran Alle Hadit og Sharialovene.


•Stater som ikke anerkjenner Islam som religion, er Ungarn Polen Tsjekkia Slovakia og Italia.


•Republikanerne vil føye Norge til denne lista.


•Med et generelt forbud mot Islam vil vi ikke tillate at politi og rettsapparat overser de pågående forbrytelser i Allahs navn.


•Vi vil da stenge / rive alle moskeer i Norge.


•Utvise samtlige Imamer og så følge opp med å utvise alle som bryter Norges lover ved å følge  Islam.