Menu

Republikanerne

Direktedemokrati

Domokrati Hindringer

•For å kunne innføre direktedemokrati som styreform i Norge, etter sveitsernes modell, må alle internasjonale avtaler som begrenser vår suverenitet sies opp.


•Herunder EØS, Schengen, Barcelona, FN, Marrakech Paris og Acer.


•Vi må også ta tilbake kontrollen over Norges bank og finanstilsyn.


•Alle disse avtalene strider mot vår grunnlov paragraf nummer 1


•Alle endringer av vår grunnlov siden 1938 er gjort uten å følge grunnlovens krav til slike endringer, og skal derfor kjennes ugyldige av Norges befolkning.


•Republikanerne vil sørge for at dette blir utført.


•Vi må endre grunnlovens  § 49 Hvilket krever 2/3 flertall på stortinget i 2 påfølgende storting, og der endringa er offentliggjort før valget av det storting som blir vedtaksfør, dersom minst 2/3 av delegatene er møtt fram og stemmer


•I praksis blir det å endre Norges styringsform fra representativt demokrati som i dag, til Direktedemokrati utført ved juridisk bindende folkeavstemninger, etter modell av Sveits


•Folket krever juridisk bindende folkeavstemninger ved å samle 10 000  underskrifter via Altinn med innlogging via bank id. Antall signaturer justeres ettersom vi ser behovet.


•Krav til antall underskrifter justeres inntil ideelt nivå.