Menu

Republikanerne

Direktedemokrati

Formålsparagrafen

•Punkt 6 i vår formålsparagraf sier at denne formålsparagrafen skal ligge fast uendret så lenge partiet består.


•Dette er sikret i våre vedtekter slik at ingen kan endre noen punkter i vår formålsparagraf.


•Ikke landsmøtet.  Ikke Landsstyret.  Ikke leder og heller ikke stifter av Republikanerne.


•Dette er gjort for å hindre infiltrasjon kuppforsøk og endring av partiets kurs. 


•Noe vi dessverre har vært vitner til av alle etablerte partier i Norge.


•Vår strategi er 100 % ærlighet om alle tema for partiets mål og kurs.


•Vi er lei av partier som vender kappa etter vinden på stortinget og gir blanke i både Land, folk og egne velgere.


•Hestehandler og avtaler som strider mot partiets formål, skal ikke forekomme uansett sak og flertall.


•Vi skal alltid stå på folkets side, mot den oppkonstruerte politiske aksen.