Menu

Republikanerne

Direktedemokrati

DirekteDemokrati

•Vi vil innføre direktedemokrati etter modell av Sveits.


•Fordi Sveits er verdens eneste land med direkte-demokrati i dag. Og fordi sveitsernes direkte-demokrati har vist seg både funksjonelt, stabilt og varig i 172 år allerede.


•Og da er det viktig å forstå, Sveits har politiske partier som fører diskusjoner i de politiske tema.


•De har et parlament som vedtar politikk og styring


De har ei regjering som utfører politisk styring


•Og de har en president som landets ansikt utad mot andre stater.


•Sveitserne utøver sitt direktedemokrati ved at folket når som helst og i hvilken sak det skal være, kan kreve juridisk bindende folkeavstemninger, når som helst i behandlingsprosessen av gjeldende sak


•Folket kan også kreve juridisk bindende folkeavstemning til saker som ikke er på den politiske dagsorden.


•Alle endringer i lovverket skal obligatorisk ut til juridisk bindende folkeavstemninger.


•Like viktig. Alle kantoner har begrenset vetorett. Vi mener våre  fylker kan stå som kantonene i Sveits.

•Sveitsernes styresett har gjort dem til verdens rikeste befolkning.


•De har Europas 3 høyeste lønnsnivå


•De har verdens beste helsestell og trygdeordninger


•De har en inntektsskatt fra 5 til 16 %  - Lavest i Europa


•De har moms fra 2,5 til 8 % - også lavest i Europa


•Og de har årlig veiavgift på ca 350 kr


•Dette klarer Sveitserne uten inntekter fra olje, gass, fiske og fiskeoppdrett.


•Med inntekter fra våre enorme naturgitte resurser, burde Norge ligge langt over Sveits.


•Men Norge ligger på 12 plass, med undre halvparten av Sveitserne i snittformue.


•Det må skyldes at vår elite sluser våre verdier ut av landet. De plyndrer land og folk


•Avgifter til FN og EØS ruver i dette bildet.  Men også støtte til noen av verdens diktaturstater.


•Vi tror ikke folket i et direktedemokrati hadde tillatt slik bruk av vår felles verdiskapning.