Menu

Republikanerne

Direktedemokrati

Borgerlønn

•Vi vil vurdere å innføre borgerlønn for alle voksne statsborgere som ikke har annen inntekt.
 
•Dette for å hindre at mennesker i en vanskelig situasjon utsettes for dager, uker ja til og med års saksbehandling i NAV før de kan motta sitt rettmessige krav på penger til livsopphold
 
•Norge har allerede en form for borgerlønn med forskjellige årsaker og forskjellig størrelse på måntlig beløp.
 
•Det måntlige beløp for laveste sats i dag er som sosialhjelp til livsopphold.
 
•Så har vi laveste sats på AAP. 2 G - Og laveste sats for Uføretrygd 2,48 G
 
•Disse laveste satsene skal utjevnes og utbetales fra dag 1 av krav framsatt, kun med dokumentasjon om manglende inntekt. Og ikke som i dag trekkes ut i langdrag for NAVs saksbehandling.
 
•Norge har store naturgitte resurser som alle Norske statsborgere er deleiere i. Her kan vi nevne Vannkraft Olje Gass Vindkraft og dels Inntekter ved utnytting av våre felles resurser på hav og land.
 
•Dette skal være grunnlaget for ei borgerlønn, med et nivå til et verdig liv.

Vi vil ikke lengre godta at våre felles resurser forbeholdes en liten elite. Men i større grad av rettferdighet komme alle landets statsborgere til gode