Menu

Republikanerne

Direktedemokrati

Vi trenger deg

 Les på siden partiorganisasjon hvis du vil delta hos oss

         Formålsparagraf 

      1  Direktedemokrati

      2  Fjerne hindringer

      3  Innføre forbud mot Islam

      4  Gjeninnføre statskirka

      5  Stemme likt med folket

      6  Formålsparagrafen skal ligge fast

 

 

Velkommen til Republikanerene

 

            Valgprogram

 

 

1    Vi vil Fjerne alle bomringer

2    Vi vil Fjerne alle CO2 avgifter

3    Vi vil fjerne moms fra Norsk mat

4    Vi vil stanse bidrag til diktaturstater

5    Vi vil gjenopprette Norsk    selvstendighet

6    Vi vil ta tilbake Norges bank og finanstilsyn

7    Vi vil innføre forbud mot Islam

8    Vi vil øke Norges sjølforsyningsgrad

9    Vi vil sikre ytringsfriheta

10  Vi vil gi Norske husstander strøm til kostpris

11  Vi vil som eneste norske parti innføre tilfeldig rusmiddel test av stortingsrepresentantene

Unique Visits

21179

Å stemme

1. Republikanerene vil pålegge alle våre representanter å stemme likt med

flertallet i befolkningen i samtlige saker der det er mulig å fastslå hva flertallet ønsker

2. Dette vil også prege vårt program så lenge partiet består, der ingen punkter kan være

i strid med flertallet i befolkninga, i tema der vi vet hva flertallet ønsker.

 

 

 

Jarle Solli Sannheten om CO2 og klimaet